Řídíme čas efektivně – timemanagement

V životě dospělého člověka je timemanagement denním chlebem. Vytížení lidé, kteří mají 3 zaměstnání nebo manažer vyššího postu by neudělali vůbec nic bez dobře naplánovaného času. A tak ti nejúspěšnější lidé na světě používají techniky, které jim zajišťují čas pro sebe a zároveň minimalizují stres, který zapříčiňuje jen chyby, zdravotní problémy a psychické vyčerpání. Pojďme se na to dnes podívat a přeuspořádat si naše vlastní fungování. Jdeme na to!

Model plánování času

K řízení timemanagementu slouží 4 kvadranty – jak vidíte v obrázku nad článkem.

  • Je potřeba do 4 kvadrantů zařadit všechny události z diáře, které chci vyřešit.
  • Nejdříve je nutné uspořádat si priority, abych byl schopen všechno stihnout a zvládnout bez většího stresu.
  • Každou položku rozdělím podle toho, zda je důležitá/nedůležitá a naléhavá/nenaléhavá.

Výsledky kvadrantu:

1. Kvadrant: Stres, vyčerpání, krizové řízení, „vždy ve spěchu“.

3. Kvadrant: Soustředění na krátkodobé záležitosti, krizové řízení, cíle a plány pokládá za bezcenné, cítí se být obětí, nemůžeme za nic, mělké nebo narušené vztahy.

4. Kvadrant: Celková neodpovědnost, časté propouštění z místa, v základních věcech závislí na druhých nebo institucích.

2. Kvadrant: Představa, perspektiva, vyrovnanost, kázeň, sebekontrola, málo krizí.

Cílem je zbavit se všech věcí ve 3. Kvadrantu, jsou pro nás nedůležité a naléhavé, jsou pro nás ztrátou času.

To samé s věcmi ze 4. Kvadrantu, ty jsou pro nás nedůležité, ale i nenaléhavé. Například dívání se na televizi.

1. Kvadrant zase způsobuje stres, ten také nechceme (nebo Vy ho máte rádi?).

Veškerá snaha timemanagementu je přesunout alespoň 75% všech aktivit do 2. Kvadrantu, kdy jsou pro nás věci důležité, ale nenaléhavé.

Například spánek a jídlo. Lidé, kteří mají většinu svých věcí ve druhém kvadrantu mají mnohem lepší výsledky a mají i více peněz, než například lidé s převládajícím 4. Kvadrantem.

Tak co, jak jste na tom teď Vy? A už víte, čím DNES začnete, aby se to změnilo k lepšímu?