Jak vytvořit úspěšný projekt?

Tato strategie se nejlépe využije například při tvorbě projektů, nápadů, produktů a vizí, kdy se potřebujeme na daný problém (nebo příležitost), který chci řešit, podívat z více úhlů pohledů a jinýma očima.

„Raději bavím lidi s nadějí, že se něco naučí, než učím lidi s nadějí, že se budou bavit.“  Walt Disney

Walt Disney byl pozoruhodně tvořivý člověk, jehož práce neustále těší bezpočet lidí na celém světe. Byl by skvělým rádcem v podnikání, protože používal obecnou tvořivou strategii, kterou lze použít pro jakýkoli typ problému.

Měl obdivuhodnou představivost – byl to velmi tvořivý snílek. Snění je prvním krokem k vytvoření nějakého požadovaného výsledku v reálném světě. My všichni sníme o tom, co chceme, co bychom mohli udělat, jak by co mohlo být jinak, ale jak můžeme projevit tyto sny ve skutečném světě? Jak se vyhnout tomu aby se růžový zámek neproměnil ve spršku studené vody ve tváři. A jak zajistit, aby tyto sny byly dobře přijaty kritiky?

Walt Disney si nejprve vytvořil sen nebo vizit celého filmu. Vytvořil si pocit každé postavy ve filmu tak, že si představil, jak celý příběh vypadá viděn jejich očima. Byl-li film kreslený, požádal animátory, aby kreslili tyto postavy z hlediska těchto pocitů. Pak se na svůj plán podíval realisticky. Zvážil peníze, čas, zdroje a shromáždil všechny potřebné informace, aby zajistil, že film bude moci být úspěšně vyroben: aby se sen mohl stát skutečností.

Když vytvořil sen o filmu, podíval se na věc znovu, z pohledu kritického diváka. Zeptal se sám sebe: „Je to zajímavé? Je to zábavné?“

Disney používal tři různé přístupy:

  1. Snílek
  2. Realista
  3. Kritik

Jeho spolupracovníci znali tyto tři přístupy, ale nikdy nevěděli, který z nich na setkání bude zastávat.

Nejlépe, jak aplikovat strategii Walta Disneyho, je:

  1. mít prostorově rozdělené místo nebo místnost pro tvořivé přemýšlení (snílka)
  2. jiné místo pro praktické plánovaní (realista)
  3. a jiné pro hodnocení a kritiku (kritik).

Když jsou tyto tři způsoby myšlení čistě prostorově roztříděny, můžeme každý z nich používat nejlépe a bez vzájemného zasahování. Až když hotová myšlenka funguje na všech třech místech, jsme připraveni jednat.

Na konci tohoto postupu budeme mít plán, který bude neodolatelný. Pak není otázka „Mám to udělat?“, ale „Chci to udělat. Co jiného bych dělal?“.

To je příklad dobře vyvážené strategie. Všechny tři primární reprezentační systémy jsou zataženy do věci, takže jsou k dispozici všechny informační kanály. Snílek obvykle pracuje vizuálně, Realista kinesteticky a Kritik sluchově.

V případě, že se zpracovávání plánu projektu dostane do slepé uličky a nehýbe se z místa, je třeba mít možnost vystoupit ze strategie. Na to poslouží meta pozice (ptačí perspektiva). Odtud můžete prohlížet celý postup a zastavit jej v čase.

A jak tvoříte úspěšné projekty/produkty Vy? Podělte se o to s námi v komentářích.