Historie a principy NLP (neuro-lingvistického programování)

Protože mi spousta z vás píše, že neví co to nějaké to NLP je, rozhodl jsem se přiblížit jeho vznik a základní principy i na tomto webu Člověk 2.0.

Začneme tím, že si rozložíme celý název NLP na jednotlivá slova, tedy na Neuro – Lingvistické – Programování a vysvětlíme si, co se v nich skrývá:

 „Neuro“ v NLP charakterizuje základní myšlenku, že všechno naše chování pochází z našich neurologických procesů, tedy z vidění, slyšení, chuti, dotýkání, čichového a citového vnímání. Dalším faktem je, že svět vnímáme 5 smysly. A pokud chceme zareagovat na jakýkoliv podnět, musí k nám dorazit skrze naše smysly, jinak to zkrátka nejde.

„Lingvistické“ znamená, že pro uspořádání našich myšlenek, chování a komunikaci s ostatními používáme jazyk.

„Programování“ je charakteristické pro způsoby, které si vybíráme pro uspořádání myšlenek, našeho chování, a to s cílem dosažení nějakého konkrétního výsledku.

Jak vlastně NLP vzniklo?

U zrodu neurolingvistického programování stáli tito 2 muži: John Grinder a Richard Bandler. Pan Grinder se intenzivně věnoval jazyku, byl a je tedy jazykovědcem. Když to pan Bandler byl a je matematikem, počítačovým odborníkem a terapeutem věnujícím se celostní psychologií. A když se jednoho dne John s Richardem potkali, začali zkoumat chování lidí, kteří dokázali úspěšně a účinně přetvářet a měnit okolní svět. Říká se tomu modelování, hodně o něm ještě uslyšíte (a na tomto blogu i uvidíte:-)).

Tak a když víte, co zkoumali, je hodně důležité zmínit, koho zkoumali, protože jen díky těmto lidem se vyvinulo NLP takové, jaké ho známe. Byly to 3 klíčové osoby. První z nich je Fritz Peris, psychoterapeut přicházejícího s novými myšlenkami. Druhá byla Virginie Satirová, vynikající rodinná terapeutka. A třetí, nejklíčovější postanou, byl Milton Hyland Erickson, světově uznámaný hypnoterapeut a naprosto úžasný člověk s převratnými principy a myšlenkami nejen pro terapii jakéhokoliv druhu.

A jak Bandler a Grinder zkoumali chování těchto 3 lidí, zjistili, že ve své podstatě používají podobné či dokonce stejné vzorce a principy, díky kterým byli tak excelentní ve svém oboru. A právě modelováním a napodobováním těchto vzorců začali stavět dějiny. Vytvořili model, který lze použít pro účinnou komunikaci, osobní změny nebo zrychlení učení. Model technik, o kterém se dnes učíme jako o NLP.

A jak šel čas, začali se Bandler a Grinder rozcházet ve svých názorech a pojení NLP jako byznysu…a tak se nám pánové rozešli každý svou cestou. Dnes je tak několik škol NLP, přičemž hlavní větví je NLP od Bandlera, a druhou hlavní větví je NLP od Grindera. A ostatní větve začali formovat jejich žáci, kteří se také snaží aplikovat poznatky NLP do různých oborů, např. pro studenty, pro manažery, pro obchodníky, pro prezentační dovednosti apod. Dnes tak můžete nalézt mnoho podob NLP, z nichž jedna specifická pro práci s nevědomím je New Code NLP z větve pana Grindera a jeho žáka Michaela Carolla. Proto pokud zvažujete začít se NLP učit, spíše bych doporučil trénink s aplikací NLP do konkrétního oboru či využití.

Základní principy NLP

Ačkoliv nejsou principy neměnné „pravdy“, poskytují potenciální rámec pro efektivní jednání a výsledky.

  • Nemáš-li možnost volby, nežiješ.
  • Máš-li jen jednu možnost, jsi robot.
  • Máš-li dvě možnosti, máš i dilema.
  • Teprve tři a více možností jsou tou skutečnou možností svobody volby.
  • Neexistuje prohra, je jen poučení.
  • Neexistuje chyba, jsou jen výsledky.
  • Neexistuje omyl, je to jen zkušenost.
  • Každá zkušenost je neopakovatelná možnost poučit se.

A jak to tak bývá, nic na světě není absolutní. Proto berte tyto principy s rezervou. Avšak budete-li nad nimi chvíli přemýšlet, možná pochopíte, jak klíčové pro šťastný život jsou. A to je dnes již vše přátelé.